Bookmark and Share

„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“ Velká nad Veličkou

Vydáno dne 01. 08. 2016 (2210 x přečteno)


OBEC VELKÁ NAD VELIČKOU

A

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VELKÁ NAD VELIČKOU

 

si Vás dovolují pozvat na 20. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku

 

„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“

 

která se koná v neděli 28. srpna 2016 na náměstí ve Velké nad Veličkou

 

Soutěž je zařazena do požární GRAND PRIX okresu Hodonín

 

Program soutěže: 13.30 hod. - příjezd a prezentace soutěžních družstev

                               13.45 hod. - nástup jednotek, porada velitelů

                               14.00 hod. - zahájení soutěže

 

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne cca 20 min. po ukončení soutěže.

Soutěží se v kategorii – muži, ženy   

           

Organizační propozice:

-      soutěží se podle směrnic hasičských sportovních soutěží a pravidel AUTORENOVA GP mužů a žen okresu Hodonín 2016

-      do soutěže bude přijato družstvo, které se přihlásí nejpozději do zahájení posledního útoku v dané kategorii

-      pořadí na startu družstev určí pořadatel

-      každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí

-      veškeré nářadí se používá vlastní

-      náklady na stravování a cestovné si hradí každé družstvo ze svých prostředků

-      občerstvení bude zajištěno v prostoru soutěže

-      startovné za jedno družstvo činí 150,- Kč a bude hrazeno při prezentaci

-      družstva na předních místech obdrží věcné a finanční odměny

-      vítězné družstvo obdrží putovní pohár (na 1 rok), který je majetkem SDH Velká nad Veličkou

-      držitel putovního poháru je povinen tento pohár před konáním dalšího ročníku soutěže nepoškozený vrátit pořadateli

-      soutěž je bez přetlakového ventilu, s možnosti použití vlastního přetlakového ventilu při plnění disciplíny

 

Nářadí pro požární útok: 1 ks Ps-12, 2 ks savice 2,5 m se šroubením průměr 110 mm, 1 ks sací koš s funkční klapkou, 1 ks rozdělovač, 3 ks. hadice B (2 ks. hadice B ženy) min. šířka 100 mm, 4 ks hadic C min. šířka 65 mm, 2 ks proudnice C, podložka pod savici s max. výškou 10 mm.

 

Upozornění: Během plnění požárního útoku nebude nádrž doplňována vodou.

 

Možnost rezervace startovního pořadí na www.firesport.eu nebo telefonicky na tel.: 604605367

 

 

_______________                                                                          ____________

   Pavel Tomčala                                                                                Pavel Sekerka

     Velitel SDH                                                                                  Starosta SDH