Pozvánky na akce

6 kolo GP Hodonín

13. ročník hasičské soutěže O putovní pohár starosty obce Rohatec

Pozvánka na GP Petrov

O pohár starosty obce (ženy) – soutěž je zařazena do AUTORENOVA GRAND – PRIX Hodonín

Pozvánka + propozice na GP Ratiškovice

Jaroslava Příkaská Od 1.1.2013 je nová pojistná smlouva s HVP č.0011-304-083 vztahuje se na členy od 18 let. Jednou z podmínek smlouvy je činnost se souhlasem statutárního orgánu SH ČMS. To znamená přihláška družstva potvrzená vysílajícím SDH a podpisem starosty nebo velitele. Ti jsou za činnost zodpovědní. Jinak HVP není povinna plnit pojistné plnění

Pozvánka na GP Dubňany

Sbor dobrovolných hasičů v Dubňanech Vás zve na tradiční soutěž hasičských družstev. „O putovní pohár města Dubňan“

 

Pozvánka do Petrova

Všechny si Vás dovoluji pozvat na „Memoriál Zdeňka Stránského“ sedmou soutěž letošního ročníku Grand Prix Hodonínska. Uskuteční se v Petrově u Hodonína 14. července 2012 od 13:00 hod.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 7  Stránka: 

0