Bookmark and Share

Pozvánka + propozice na GP Ratiškovice

Vydáno dne 01. 06. 2013 (2524 x přečteno)

Jaroslava Příkaská Od 1.1.2013 je nová pojistná smlouva s HVP č.0011-304-083 vztahuje se na členy od 18 let. Jednou z podmínek smlouvy je činnost se souhlasem statutárního orgánu SH ČMS. To znamená přihláška družstva potvrzená vysílajícím SDH a podpisem starosty nebo velitele. Ti jsou za činnost zodpovědní. Jinak HVP není povinna plnit pojistné plnění


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V RATÍŠKOVICÍCH

 

POZVÁNKA

 

na XXXVII. ročník soutěže hasičských družstev

 

,, O putovní pohár SDH Ratíškovice ,,

 

Která se koná v sobotu 8. června 2013 v prostoru u hasičské zbrojnice v Ratíškovicích.

 

Program:  do 12. 30 hod příjezd a prezence

                         12. 30 hod porada velitelů

                         12. 45 hod nástup jednotek

                         13. 00 hod zahájení soutěže

 

Registrace a pořadí soutěžních družstev probíhá na stránkách firesport. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu pořadí.

 

Soutěžní disciplína: požární útok

Kategorie: muži

Soutěží se podle Směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy a pravidel Grand Prix okresu Hodonín. Požární stříkačka české nebo slovenské výroby, s funkčními ventily a klapkou, ovládání plynu mechanicky na karburátoru, ploché měření hadic - minimální šířka hadic

C 65 mm, B 100 mm minimální délka 19 m. Soutěží se bez přetlakového ventilu.

Je zakázáno používání podpěr na základně i mimo základnu, kromě podložení

savicového šroubení podložkou silnou maximálně 1 cm.

Oděv, obuv a výstroj musí odpovídat Směrnici hasičských soutěží pro muže a ženy.

Dráha: asfaltová vozovka

 

Při prezenci zaplatí vedoucí družstva startovné 100 Kč a odevzdá přihlášku (strana č.3) se jmenným seznamem soutěžících včetně podpisu všech soutěžících a razítka vysílající organizace.

Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno do 30 minut po zveřejnění výsledků.

 

Ocenění: 1. místo - Putovní pohár, pohár za 1. místo, 1000 Kč

                 2. místo - pohár za 2. místo, 600 Kč

                 3. místo - pohár za 3. místo, 400 Kč

Putovní pohár je trvalým majetkem SDH Ratíškovice a vítěz jej musí před zahájením

příštího ročníku nepoškozený vrátit.

 

Soutěž je zařazena do letošního GRAND PRIX okresu Hodonín


 

 

Kategorie: ženy

Soutěží se podle Směrnic hasičských soutěží pro muže a ženy a pravidel Grand Prix okresu Hodonín. Požární stříkačka české nebo slovenské výroby, s funkčními ventily a klapkou, ovládání plynu mechanicky na karburátoru, ploché měření hadic - minimální šířka hadic C 65 mm, B 100 mm minimální délka 19 m. Soutěží se bez přetlakového ventilu.

Je zakázáno používání podpěr na základně i mimo základnu, kromě podložení savicového šroubení podložkou silnou maximálně 1 cm.

Oděv, obuv a výstroj musí odpovídat Směrnici hasičských soutěží pro muže a ženy.

Dráha: asfaltová vozovka

 

Při prezenci zaplatí vedoucí družstva startovné 100 Kč a odevzdá přihlášku (strana č.3) se jmenným seznamem soutěžících včetně podpisu všech soutěžících a razítka vysílající organizace.

Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno do 30 minut po zveřejnění výsledků.

 

Ocenění:  1. místo - pohár za 1. místo, 400,- Kč.

                   2. místo - pohár za 2. místo, 300,- Kč.

                   3. místo - pohár za 3. místo, 200,- Kč.

 

 

 

                         Mgr.Jaroslava Příkaská                                Vlasák Ivan

                             starostka SDH                                                           velitel SDH


 

P Ř I H L Á Š K A

 

do soutěže v požárním sportu

 

 

přihlašuje ………………………………………………………………   ( jednotka PO, organizace)

 

 

družstvo*

………………………………………………..

jednotlivce*- počet   .........…………...

na soutěž

O Pohár SDH Ratíškovice

 

 

(název soutěže)

 

 

 

Příjmení a jméno závodníka

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

V .............................. dne ........................................     ....................................................………………

 

(razítko a podpis  přihlašovatele)